کمترین: 
4237.2
بیشترین: 
4237.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 1 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 شهریور 1396 , 4237.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":4237.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398