کمترین: 
3887.2
بیشترین: 
3887.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 1 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 شهریور 1396 , 3887.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":3887.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398