کمترین: 
3304
بیشترین: 
3304
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 1 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 شهریور 1396 , 3304 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 09:10","price":3304}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398