کمترین: 
1.58
بیشترین: 
1.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 1 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 1 شهریور 1396 , 1.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/01 01:00","price":1.6},{"date":"1396/06/01 01:32","price":1.58},{"date":"1396/06/01 02:08","price":1.59},{"date":"1396/06/01 04:32","price":1.58},{"date":"1396/06/01 05:32","price":1.59},{"date":"1396/06/01 06:08","price":1.58},{"date":"1396/06/01 15:08","price":1.59},{"date":"1396/06/01 17:08","price":1.58},{"date":"1396/06/01 17:32","price":1.59},{"date":"1396/06/01 19:08","price":1.6},{"date":"1396/06/01 20:32","price":1.61},{"date":"1396/06/01 22:32","price":1.62}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398