کمترین: 
3830
بیشترین: 
3831
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 31 مرداد 1396
قیمت دلاردر تاریخ 31 مرداد 1396 , 3830 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 12:50","price":3831},{"date":"1396/05/31 14:10","price":3830},{"date":"1396/05/31 15:20","price":3831},{"date":"1396/05/31 15:50","price":3830}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398