کمترین: 
82372.4
بیشترین: 
82398.1
قیمت شاخص بورس امروز 31 مرداد 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 82372.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 11:50","price":82398.1},{"date":"1396/05/31 14:50","price":82372.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398