کمترین: 
588
بیشترین: 
588
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 31 مرداد 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 11:30","price":588}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398