کمترین: 
473
بیشترین: 
474
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 31 مرداد 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 مرداد 1396 , 473 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:50","price":474},{"date":"1396/05/31 15:20","price":473},{"date":"1396/05/31 15:30","price":474},{"date":"1396/05/31 15:41","price":473},{"date":"1396/05/31 16:50","price":474},{"date":"1396/05/31 17:00","price":473},{"date":"1396/05/31 17:30","price":474},{"date":"1396/05/31 17:40","price":473}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398