کمترین: 
482
بیشترین: 
483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 31 مرداد 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:10","price":483},{"date":"1396/05/31 12:40","price":482},{"date":"1396/05/31 13:00","price":483},{"date":"1396/05/31 13:20","price":482},{"date":"1396/05/31 13:30","price":483},{"date":"1396/05/31 14:50","price":482}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398