کمترین: 
4048
بیشترین: 
4050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 مرداد 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 4048 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:10","price":4050},{"date":"1396/05/31 10:30","price":4049},{"date":"1396/05/31 11:30","price":4048}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398