کمترین: 
3038
بیشترین: 
3043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 31 مرداد 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 31 مرداد 1396 , 3038 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:10","price":3043},{"date":"1396/05/31 10:30","price":3041},{"date":"1396/05/31 11:30","price":3040},{"date":"1396/05/31 12:10","price":3042},{"date":"1396/05/31 12:20","price":3040},{"date":"1396/05/31 13:20","price":3042},{"date":"1396/05/31 13:30","price":3040},{"date":"1396/05/31 14:50","price":3039},{"date":"1396/05/31 15:20","price":3038},{"date":"1396/05/31 15:30","price":3039},{"date":"1396/05/31 15:40","price":3038},{"date":"1396/05/31 16:50","price":3039},{"date":"1396/05/31 17:00","price":3038},{"date":"1396/05/31 17:30","price":3039},{"date":"1396/05/31 17:40","price":3038}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398