کمترین: 
3096
بیشترین: 
3101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 31 مرداد 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 مرداد 1396 , 3097 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 10:10","price":3098},{"date":"1396/05/31 10:30","price":3096},{"date":"1396/05/31 10:40","price":3098},{"date":"1396/05/31 10:50","price":3099},{"date":"1396/05/31 11:00","price":3100},{"date":"1396/05/31 12:00","price":3099},{"date":"1396/05/31 12:10","price":3101},{"date":"1396/05/31 12:20","price":3097},{"date":"1396/05/31 13:20","price":3098},{"date":"1396/05/31 13:30","price":3097}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398