کمترین: 
690.2
بیشترین: 
690.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 31 مرداد 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 690.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":690.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398