کمترین: 
1941.7
بیشترین: 
1941.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 31 مرداد 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 1941.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":1941.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398