کمترین: 
9924.4
بیشترین: 
9924.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 31 مرداد 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 مرداد 1396 , 9924.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":9924.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398