کمترین: 
770.1
بیشترین: 
770.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 مرداد 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 770.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":770.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399