کمترین: 
421.9
بیشترین: 
421.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 31 مرداد 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 421.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":421.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398