کمترین: 
2425
بیشترین: 
2425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 مرداد 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 مرداد 1396 , 2425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":2425}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399