کمترین: 
3132.1
بیشترین: 
3132.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 31 مرداد 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 3132.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":3132.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398