کمترین: 
880.1
بیشترین: 
880.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 31 مرداد 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 880.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":880.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398