کمترین: 
10923
بیشترین: 
10923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 31 مرداد 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 10923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":10923}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398