کمترین: 
417.5
بیشترین: 
417.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 31 مرداد 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 417.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":417.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398