کمترین: 
523.8
بیشترین: 
523.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 31 مرداد 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 523.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":523.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398