کمترین: 
408.5
بیشترین: 
408.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 31 مرداد 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 مرداد 1396 , 408.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":408.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398