کمترین: 
3425.6
بیشترین: 
3425.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 مرداد 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 3425.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":3425.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398