کمترین: 
2619.8
بیشترین: 
2619.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 31 مرداد 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 31 مرداد 1396 , 2619.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":2619.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398