کمترین: 
2628.2
بیشترین: 
2628.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 31 مرداد 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 مرداد 1396 , 2628.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":2628.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399