کمترین: 
3020.4
بیشترین: 
3020.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 31 مرداد 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 3020.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":3020.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398