کمترین: 
495.7
بیشترین: 
495.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 31 مرداد 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 495.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":495.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398