کمترین: 
943.6
بیشترین: 
943.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 31 مرداد 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 943.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":943.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398