کمترین: 
898.5
بیشترین: 
898.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 31 مرداد 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 31 مرداد 1396 , 898.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":898.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398