کمترین: 
4252.2
بیشترین: 
4252.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 31 مرداد 1396
قیمت پونددر تاریخ 31 مرداد 1396 , 4252.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":4252.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398