کمترین: 
3896
بیشترین: 
3896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 31 مرداد 1396
قیمت یورودر تاریخ 31 مرداد 1396 , 3896 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":3896}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399