کمترین: 
3300.3
بیشترین: 
3300.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 31 مرداد 1396
قیمت دلاردر تاریخ 31 مرداد 1396 , 3300.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 09:10","price":3300.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398