کمترین: 
1.58
بیشترین: 
1.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 31 مرداد 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 31 مرداد 1396 , 1.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/31 00:08","price":1.59},{"date":"1396/05/31 01:00","price":1.58},{"date":"1396/05/31 01:32","price":1.59},{"date":"1396/05/31 02:00","price":1.58},{"date":"1396/05/31 03:00","price":1.59},{"date":"1396/05/31 12:08","price":1.6},{"date":"1396/05/31 12:32","price":1.59},{"date":"1396/05/31 13:08","price":1.6},{"date":"1396/05/31 14:32","price":1.59},{"date":"1396/05/31 16:08","price":1.58},{"date":"1396/05/31 16:32","price":1.59},{"date":"1396/05/31 18:32","price":1.6},{"date":"1396/05/31 20:32","price":1.59},{"date":"1396/05/31 21:32","price":1.6},{"date":"1396/05/31 22:08","price":1.59}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398