کمترین: 
916
بیشترین: 
921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 مرداد 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 14:00","price":916},{"date":"1396/05/30 14:10","price":917},{"date":"1396/05/30 14:40","price":918},{"date":"1396/05/30 14:50","price":921}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398