کمترین: 
472
بیشترین: 
472
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 30 مرداد 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 مرداد 1396 , 472 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 14:00","price":472}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398