کمترین: 
3040
بیشترین: 
3043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 30 مرداد 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 30 مرداد 1396 , 3041 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 13:30","price":3040},{"date":"1396/05/30 14:00","price":3041},{"date":"1396/05/30 14:10","price":3040},{"date":"1396/05/30 14:30","price":3041},{"date":"1396/05/30 17:40","price":3043},{"date":"1396/05/30 17:50","price":3041}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398