کمترین: 
1178000
بیشترین: 
1178000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 مرداد 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 1178000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 13:30","price":1178000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398