کمترین: 
601
بیشترین: 
602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 30 مرداد 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 12:30","price":601},{"date":"1396/05/30 14:10","price":602},{"date":"1396/05/30 17:40","price":601},{"date":"1396/05/30 17:50","price":602}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398