کمترین: 
4536
بیشترین: 
4537
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 30 مرداد 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 مرداد 1396 , 4536 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 12:10","price":4536},{"date":"1396/05/30 12:30","price":4537},{"date":"1396/05/30 13:10","price":4536},{"date":"1396/05/30 13:30","price":4537},{"date":"1396/05/30 15:00","price":4536},{"date":"1396/05/30 17:40","price":4537},{"date":"1396/05/30 17:50","price":4536}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398