کمترین: 
247000
بیشترین: 
247000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 30 مرداد 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 247000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 12:06","price":247000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398