کمترین: 
362000
بیشترین: 
363000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 30 مرداد 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 362000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 12:06","price":363000},{"date":"1396/05/30 14:06","price":362000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398