برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا

برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا

قیمت بازار
106000000
قیمت کارخانه
106000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,727
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا
{"date":"1396/05/31 00:00","price":57200000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":57500000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":57700000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":58300000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":58500000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":58200000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":57800000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":57800000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":58600000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":58900000},{"date":"1396/12/11 00:00","price":58500000},{"date":"1397/01/23 12:00","price":59000000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":60000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":60800000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":62500000},{"date":"1397/03/06 00:00","price":63500000},{"date":"1397/03/08 12:00","price":64500000},{"date":"1397/03/10 12:00","price":65500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":66500000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":67500000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":67000000},{"date":"1397/04/07 00:00","price":69000000},{"date":"1397/04/14 12:00","price":70000000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":71000000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":72000000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":73000000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":75000000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":77000000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":76000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":98000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":106000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":104000000},{"date":"1397/08/21 00:00","price":105000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":107000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":108000000},{"date":"1397/09/06 12:00","price":106000000},{"date":"1397/09/12 12:00","price":105000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":106000000},{"date":"1397/09/26 12:00","price":107000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":106000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":106500000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":106000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399