برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

قیمت بازار
100000000
قیمت کارخانه
100000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,727
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا
{"date":"1396/05/31 00:00","price":55000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":55500000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":55600000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":56000000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":56400000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":56500000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":56200000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":56000000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":56500000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":56800000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":58000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":58300000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":58500000},{"date":"1397/03/08 12:00","price":59500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":60500000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":61500000},{"date":"1397/04/14 12:00","price":62500000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":63500000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":64500000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":65500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":67500000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":68500000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":69500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":83000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":100000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":97000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":102000000},{"date":"1397/08/21 00:00","price":104000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":106000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":107000000},{"date":"1397/09/01 00:00","price":106000000},{"date":"1397/09/06 12:00","price":103000000},{"date":"1397/09/12 12:00","price":101000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":102000000},{"date":"1397/09/26 12:00","price":104000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":100000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399