برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

قیمت بازار
100000000
قیمت کارخانه
100000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
21,230
plus
یورو در بازار آزاد
25,582
plus
درهم امارات (حواله)
5,767
minus
آرشیو کامل قیمت برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا
{"date":"1396/05/31 00:00","price":55000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":55500000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":55600000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":56000000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":56400000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":56500000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":56200000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":56000000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":56500000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":56800000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":58000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":58300000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":58500000},{"date":"1397/03/08 12:00","price":59500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":60500000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":61500000},{"date":"1397/04/14 12:00","price":62500000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":63500000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":64500000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":65500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":67500000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":68500000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":69500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":83000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":100000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":97000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":102000000},{"date":"1397/08/21 00:00","price":104000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":106000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":107000000},{"date":"1397/09/01 00:00","price":106000000},{"date":"1397/09/06 12:00","price":103000000},{"date":"1397/09/12 12:00","price":101000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":102000000},{"date":"1397/09/26 12:00","price":104000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":100000000}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400