برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا

قیمت بازار
100000000
قیمت کارخانه
100000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
18,952
plus
یورو
21,102
plus
درهم امارات
5,695
minus
آرشیو کامل قیمت برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا
{"date":"1396/05/31 00:00","price":55000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":55500000},{"date":"1396/06/10 00:00","price":55600000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":56000000},{"date":"1396/06/31 00:00","price":56400000},{"date":"1396/07/14 00:00","price":56500000},{"date":"1396/07/22 11:33","price":56200000},{"date":"1396/11/07 14:06","price":56000000},{"date":"1396/11/17 12:00","price":56500000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":56800000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":58000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":58300000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":58500000},{"date":"1397/03/08 12:00","price":59500000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":60500000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":61500000},{"date":"1397/04/14 12:00","price":62500000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":63500000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":64500000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":65500000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":67500000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":68500000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":69500000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":83000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":100000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":97000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":102000000},{"date":"1397/08/21 00:00","price":104000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":106000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":107000000},{"date":"1397/09/01 00:00","price":106000000},{"date":"1397/09/06 12:00","price":103000000},{"date":"1397/09/12 12:00","price":101000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":102000000},{"date":"1397/09/26 12:00","price":104000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":100000000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399