کمترین: 
482
بیشترین: 
482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 30 مرداد 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 12:00","price":482}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398