کمترین: 
625000
بیشترین: 
627000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 30 مرداد 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 626000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 11:48","price":627000},{"date":"1396/05/30 12:06","price":625000},{"date":"1396/05/30 17:36","price":626000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398