کمترین: 
1658
بیشترین: 
1658
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 30 مرداد 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 30 مرداد 1396 , 1658 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 11:10","price":1658}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398