کمترین: 
4045
بیشترین: 
4051
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 مرداد 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 مرداد 1396 , 4049 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 11:10","price":4045},{"date":"1396/05/30 11:40","price":4046},{"date":"1396/05/30 12:00","price":4049},{"date":"1396/05/30 12:10","price":4048},{"date":"1396/05/30 12:30","price":4050},{"date":"1396/05/30 14:00","price":4051},{"date":"1396/05/30 14:10","price":4050},{"date":"1396/05/30 14:30","price":4049},{"date":"1396/05/30 17:40","price":4050},{"date":"1396/05/30 17:50","price":4049}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398