کمترین: 
3827
بیشترین: 
3832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 30 مرداد 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 مرداد 1396 , 3830 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/30 11:10","price":3827},{"date":"1396/05/30 11:20","price":3828},{"date":"1396/05/30 11:50","price":3830},{"date":"1396/05/30 12:20","price":3831},{"date":"1396/05/30 13:00","price":3832},{"date":"1396/05/30 15:00","price":3831},{"date":"1396/05/30 15:20","price":3832},{"date":"1396/05/30 15:30","price":3830},{"date":"1396/05/30 15:40","price":3829},{"date":"1396/05/30 16:20","price":3830}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398